Измерване на телесните мазнини

Технология съчетаваща традиционната най-висока степен на прецизност и сигурност на OMRON, при измерване на състава на тялото. Тези уреди позволяват измерване на лица от 6 годишна възраст нагоре. Дава възможност за професионално проследяване на състава на тялото.

  • Измерва процента телесни мазнини и класификация (от 6 до 80 г.)
  • Измерване и класификация на междуорганните мазнини (от 18 до 80 г.)
  • Измерване и класификация на Индекса на телесна маса (ВМІ) от 6 до 80 г.
  • Измерване процента скелетна мускулатура (от 6 до 80 г.) и класификация (от 18 до 80 г.)
  • Калкулация нивата на остатъчния метаболизъм (в kcal) (от 6 до 80 г.)
  • Измерва тегло до 150 кг
  • Графично изображение на телесните мазнини в %, междуорганните мазнини (скала от 0 до 30), скелетна мускулатура в % и Индекс на телесна маса (-/0/+/++)